• Pokrećete onlajn obuku u svojoj organizaciji? 


   Onda Vam je potreban kvalitetan didaktički dizajn obuke. 

   Izrađujem plan Vašeg Moodle kursa – prema dogovorenim potrebama, ciljevima i ishodima. 

   Kreiram sadržaje za učenje:

   • didaktički ih oblikujem na osnovu obezbeđenih materijala i izvora; 
   • konvertujem ih u odgovarajuće Moodle aktivnosti (npr. Lekciju, Zadatak, Test, Rečnik, Radionicu) i Moodle resurse (npr. Stranicu, Natpis, Datoteku); 
   • lektorišem tekst sadržaja za učenje. 

   Postavljam sadržaje na Vašu platformu. 


   Dejan Joković
   • dj.dejanjokovic@gmail.com 
   • 061-64-61-975